Ради се ревитализација изворишта у Бегаљици

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НЕСЕЉЕ БЕГАЉИЦА 
Ради се ревитализација изворишта у Бегаљици
Дана, 12.07.2018 године ЈП Водовод и канализација Гроцка у насељу Бегаљица и даље интезино ради како би домаћинства која су у вишим деловима Бегаљице добила воду.
Ради се на препумпавању воде ка подстаницама у овом насељу, и у наредним часовима очекујемо да ће та домаћинства добити воду. Сви корисници који буду добили воду прво треба да испусте са својих славина неколико литара исте, а онда да је користе само за санитарне потребе, пошто вода техничка, и није за пиће.
Цистерне са пијаћом водом и даље биће на терену.
Паралелно са овим активностима , ради се ревитализација бунара ,,Лесковац“ у Бегаљици. Радови ће трајати 48 сати, а након тога вода ће бити однета на анализу у Градски завод за јавно здравље. Уколико се после ове анализе установи да је вода задовољавајучег квалитета, иста ће бити пуштена у водоводни систем насеља Бегаљица.

Повезани саджај