Обавештење за насеља Умчари и Пударци 25.03.2019

Обавештење за насеља Умчари и Пударци 25.03.2019

       Поштовани , становници насеља Умчари и Пударци обавештавамо Вас да се данас 25.03.2019. године , започиње са радовима на замени потисно дистрибутивног цементно-азбестног цевовода од изворишта до резервоара Црногорци у Умчарима .

       Радови подразумевају изградњу два паралелна цевовода, један потисни пречника 315 мм и други  дистрибутивни пречника 110 мм .

       Инвеститор радова  је Дирекција за  грађевинско земљиште града Београда , извођач радова је предузеће Машино Коп из Шапца , а у сарадњи са њима под покровитељством ГО Гроцка , ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ извршиће замену свих кућних прикључака на траси извођења радова .

       Молимо све своје кориснике , који се налазе на горе наведеној локацији , да своја водоводна склоништа припреме и доведу у технички исправно стање .

       Напомињемо да приликом извођења радова може доћи до хаварија на постојећем цевоводу , што може проузроковати честе нестанке воде у насељима (Умчари и Пударци) .

       Како је замена цевовода од изузетне важности за што боље и квалитетније водоснабдевање Ваших насеља , молимо Вас за разумевање и на истом Вам се унапред захваљујемо .

Сва обавештења можете добити на телефон 011 8501-507

ЈП „Водовод и канализација Гроцка“

Повезани саджај