ОБАВЕШТЕЊЕ 31.08.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ 31.08.2019.

ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ је  кренуло са бушењем бунара у Умчарима, за потребе водоснабдевања насеља Умчари-Пударци и за потребе будуће фабрике за прераду воде у Умчарима која ће снабдевати јужни део општине са водом .

Сва обавештења можете добити на телефон 066 8064 004

ЈП „Водовод и канализација Гроцка“

Повезани саджај