Фирма "Company Wall", доделила ЈП "Водовод и канализација" Гроцка сертификат

Фирма "Company Wall Bisiness", доделила је ЈП "Водовод и канализација" Гроцка сертификат, будући да је ово предузеће достигло једну од највиших бонитетних оцена за 2017. годину што се тиче успешног пословања овог предузећа.

Фирма ,,Company Wall'' , нуди предузецима годишње извештаје о пословању, успоставља увид у податке о предузећима, пословним партнерима и доставља финални прорачун бонитетне оцене, у циљу повећавања транспарентност пословања.

Повезани саджај