РЕПРОГРАМ ДУГА

РЕПРОГРАМ ДУГА

Поштовани корисници

Свим корисницима наших услуга који репрограмирају дуг,  отписиваће им се целокупна камата након исплате целокупног дуга, при чему могу да одаберу жељени модел отплате  дуга, и то :

  • oтплата дуга одједном (једнократно плаћање) чиме се остварује попуст у износу од 15%
  • отплата дуга на три месечне рате чиме се остварује попуст у износу од 12%
  • отплата дуга на шест месечних рата чиме се остварује попуст у износу од 10%
  • отплата дуга на дванаест месечних рата чиме се остварује попуст у износу од 5%

Током примене и поштовања услова Репрограма, као и погодности које он нуди, потписници су у обавези да плаћају текуће обавезе поред рате за репрограмирани дуг .

Све потребне информације у вези Репрограма дуга, као и потписивање истог обављаће се у просторијама ЈП "Водовод и канализација Гроцка" у Гроцкој,  улица Петра Драпшина 21, телефон (011) 8500-885 .

Повезани саджај