Прање приобаља Дунава 26.06.2019

                                                                 АКТИВНО0СТИ

Након повлачења реке Дунав у своје регуларно корито, на приобаљу Дунавског кеја у Гроцкој, остала је већа количина муља и отпада.

Јучерашњом акцијом предузећа „ Еко Гроцка “ је извршено чишћење приобаља, а данас су радници ЈП „ Водовод и канализација Гроцка “ обавили прање истог .

Повезани саджај