Обавештење за насеља Умчари и Пударци 05.04.2019

Обавештење за насеља Умчари и Пударци 05.04.2019

 

Поштовани, корисници насеља Умчари и Пударци, како сте у претходном периоду већ упознати,  започети су радови на реконструкцији цементно-азбестног цевовода на потезу од будуће фабрике воде до резервоара „ ЦРНОГОРЦИ“ у Умчарима .

Замена цевовода је само  део претходно добро испланираних радова  на  систему  водоснабдевања насеља на јужном делу ГО Гроцка , а све у циљу обезбеђења пијаће воде корисницима .

Радове који се тренутно изводе финансира ЈП Дирекција за грађевинско земљиште града Београда и вредност истих је приближно 42.000.000,00 динара .

У склопу тих радова ЈП“Водовод и канализација Гроцка“ је приступило прилагођавању водоводног система и постојеће мреже, па је  уз горе поменути износ, који улаже град,из средстава нашег предузећа уложено  још додатних (1.000.000,00)милион  динара .

Део наведеног  износа  уложен је у  постављање неповратних и еуро  вентила пречника 250 mm на самом резервоару „ЦРНОГОРЦИ“ , чиме је обезбеђено да се услед кварова сачува вода у резервоару , што скраћује време нормализације водоснабдевања након отклањања квара .

Други део средстава уложен је у постављање френквентних регулатора на самом изворишту, како би се обезбедио континуиран рад пумпи и уредно водоснабдевање свих делова насеља Умчари .

Како је опрема постављена, пред нама је период прилагођавања и штеловања параметара постављене опреме, у чему би нам помогла сарадња  корисника  насеља Умчара .

Поводом тога молимо све своје кориснике у вишим деловима насеља Умчари да на телефон call центра 011/8501-507 пријаве сваки нестанак воде са тачном адресом корисника, како би постављену опрему у што краћем року прилагодили систему .

Поред свега горе наведеног предвиђено је да ЈП“Водовод и канализација Гроцка“ у наредном периоду у скопу радова на замени цевовода сопственим средствима финансира замену свих кућних прикључака на траси, као и реконструкцију попречних улица са кућним прикључцима у дужини од око 750 метара.

Вредност планираних радова је око 3.500.000,00 динара.

Унапред се захваљујемо нашим корисницима на сарадњи и  разумевању .

ЈП „Водовод и канализација Гроцка“

Повезани саджај