Обавештење за насеља Гроцка, Пударци и Умчари 07.06.2021.

Обавештење за насеља Гроцка, Пударци и Умчари  07.06.2021.

Обавештавају се потрошачи насеља Гроцка,Умчари и Пударци , да ће дана 08.06.2021. године доћи до искључења електричне енергије због радова на одржавању електродистрибутивне мреже, у временском интервалу од 0800 – 1600 часова од стране ЕПС Дистрибуција д.о.о. .

Због најављеног искључења електричне енергије, у овим насељима ће доћи до повременог прекида водоснабдевања . Системи водоснабдевања ( бунари и подстанице ) ће по укључењу електричне енергије бити пуштени у рад .

Насеље Гроцка : улице Вучка Милићевића : 61 и Завојице : 8

Насеље Пударци : улице 14 Октобра : бб, 2-8, 12-18, 1-3, 4 Јула : 14, 18-20б, 1-7, 29 Новембра : 2-8, 1-3, 71, Народних хероја : бб, 40-90, 96-96а, 100-114а, 118-120а, 126, 39б-115б, Пролетерских бригада : 2, 6, 16, 3-15, 7 Јула : 20

Насеље Умчари : улице Београдска : 2, 6-12, 16-38а, 42-52б, 1-23, 27-31, 35-37, 43-57, Булевар ЈНА : 2-10а, 14-22, 26, 1-11, 15-25, Булевар револуције : 282, Далматинска : 2, 6-22,1-9, 29 Новембра : 2-14, 18-18б, 22-24, 30-32, 38-42, 1-11а, 19-33а, 27 Марта : бб, 6-8, 12-16, 1-7, 11, 15-23, 27, Гробљанска : 2-6, 10-32 , Космајска : бб, 2, 6, 10-24, 28-34, 1, 5, 9, 13, 17, Косовска : бб, 2-10, 20, 1-1а, 9-19, 23-33а, 37-47, 51-69, 73-75, Ковачева : 2-10, 1-19а, 23-37, 43-49, Лоле Рибара : бб, 2-4, 8-18, 26-56, 1-3, 7- 19г, 23-35, 45, Мајевичка : 2, 6-18, 1а-19, Маршала Тита : бб, 2-108, 112-118, 122-136, 140, 144-154а, 158-160, 1-25, 31-55, 59-73, 77-95, 99-107, 111-125, 137-143, 147-153, 157-165а, Миће Стојковића : 2-4, 8-12, 16-18, 1-7, 15, Моравска : 4-4а, 10, 14-20, 1-3, 9-11а, 15-17а, 21,37, Моше Пијаде : бб, 2-6, 10-30, 34-54, 58-70, 74-76, 80-86а, 92-94б, 98-108, 1-31, 35-35а, 39-55, 59-71, 75-85, 95, Немањина : 2-30, 34-42а, 46-76, 80-80а, 1а-3, 13-23, 27-37, 41-67, Пролетерска : бб, 2-24, 28-32, 42, 60, 1-3, 9-15, 19-23а, 27-43, 47-47а, 51-55, 59-63, 67, 71-93а, 97,  1 Маја : бб, 2-4, 8-18, 30, 3-29, Река : 4-12, 1-7, 11, Саве Ковачевића : 2-8, 1-17а, 17 Октобра : 2-8д, 22, 1-17, 21-27, 31, Смедеревска : 2, 6, 24, 1-3, 7-11, 15-19,  Трг републике : 2-6, 10-16а, 20-36, 1-13, 17-41,

Повезани саджај