БОНИТЕТНА ОЦЕНА ЗА 2019 год.

Поштовани,

Остваривши одличне пословне резултате стекли сте право на серти кат бонитетне изврсности бонитетне куће ЦомпанyWалл д.о.о.

Честитамо Вам на постигнутим пословним резултатима и захваљујемо на указаном поверен-
ју. Верујемо да ће Вам услуге бонитетне куће ЦомпанyWалл д.о.о. бити од користи и у будућности!

ЦомпанyWалл д.о.о., бонитетна кућа која послује у свим земљама Балкана с тенденцијом да се проширимо и на остале европске земље, бави се прикупљањем и разврставањем пословних података, као и  нансијском анализом за десетине хиљада  рми.

Бонитетна кућа ЦомпанyWалл д.о.о. врши серти кацију   рми које су оствариле најбоље пословне резултате у претходној години. Серти  кат бонитетне изврсности добијају   рме које су пословале са највишим бонитетним оценама: А+, АА+ и ААА.

Бонитетни  рејтинг  израчунавамо  на  основу  методологије  које  су  установиле  највеће  светске
бонитетне куће и редовно га моди кујемо у складу са потребама и променама на српском и светс-
ком тржишту.

Као носилац серти ката бонитетне изврсности налазите се међу најконкурентнијим српским   рмама,  а резултати вашег рада у претходних годину дана одређују критеријуме и стандарде пословања осталим
рмама у Србији.

Повезани саджај