Ценовник

Ценовник вода-канализација накнада за мерно место

Физичка лица: Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Ритопек

УСЛУГА  OСНОВИЦА  ПДВ 10%  УКУПНО
Вода 76,30 7,63 83,93
Kaнализација 18,25 1,82 20,07
Накнада за мерно место 91,56 9,15 100,71
Kaнализација паушал 261,26 26,12 287,38

Физичка лица: Умчари, Пударци

УСЛУГА  OСНОВИЦА  ПДВ 10%  УКУПНО
Вода 53,71 5,37 59,08
Накнада за мерно место 91,56 9,15 100,71

Правна лица: Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Ритопек

УСЛУГА  СНОВИЦА  ПДВ 10%  УКУПНО
Вода 168,88 16,88 185,76
Kaнализација 33,53 3,35 36,88
Накнада за мерно место 135,28 13,53 148,81
Kaнализација паушал по м2 16,06 1,60 17,66
Kaнализација паушал 584,91 58,49 643,40

Правна лица: Умчари, Пударци

УСЛУГА  ОСНОВИЦА  ПДВ 10%  УКУПНО
Вода 126,54 12,65 139,19
Накнада за мерно место 135,28 13,53 148,81

 

Ценовник ауто цистерна за воду 45м црево / запремина цистерне 7м3

МЕСТО  ОСНОВИЦА  ПДВ 10%  УКУПНО
Гроцка 4.247,69 424,77 4.672,46
Заклопача 4.706,03 470,60 5.176,63
Болеч 5.130,41 513,04 5.643,45
Ритопек 5.130,41 513,04 5.643,45
Винча 5.593,37 559,33 6.152,70
Лештане 5.593,37 559,33 6.152,70
Калуђерица 7.908,18 790,82 8.699,00
Врчин 7.908,18 790,82 8.699,00
Врчин - Авалски пут, Траншпед 8.368,06 836,80 9.204,86
Бегаљица 4.706,03 470,60 5.176,63
Брестовик 4.706,03 470,60 5.176,63
Пударци 5.130,41 513,04 5.643,45
Камендол 5.593,37 559,33 6.152,70
Умчари 5.593,37 559,33 6.152,70
Дражањ 7.620,38 762,03 8.382,41
Живковац 7.620,38 762,03 8.382,41

 

Ценовник ауто цистерна за фекалије 15м црево запремина цистерне 6м3

МЕСТО  ОСНОВИЦА  ПДВ 10%  УКУПНО
Гроцка 3.418,22 341,82 3.760,04
Заклопача 4.247,69 424,77 4.672,46
Болеч 4.942,92 494,29 5.437,21
Ритопек 4.942,92 494,29 5.437,21
Винча 5.085,66 508,56 5.594,22
Лештане 5.085,66 508,56 5.594,22
Калуђерица 6.282,41 628,24 6.910,65
Врчин 6.282,41 628,24 6.910,65
Врчин - Авалски пут, Траншпед 7.310,97 731,09 8.042,06
Бегаљица 4.247,69 424,77 4.672,46
Брестовик 4.247,69 424,77 4.672,46
Пударци 4.942,92 494,29 5.437,21
Камендол 5.085,66 508,56 5.594,22
Умчари 6.712,04 671,20 5.594,22
Дражањ 5.658,18 565,82 6.224,00
Живковац 5.658,18 565,82 6.224,00

   

Ценовник - прање улица по МЗ општине Гроцка

МЕСТО  ОСНОВИЦА  ПДВ 10%  УКУПНО
Гроцка 8.500,00 850,00 9.350,00
Заклопача 9.920,38 992,04 10.912,42
Болеч 11.338,89 1.133,89 12.472,78
Ритопек 11.338,89 1.133,89 12.472,78
Винча 12.760,19 1.276,02 14.036,21
Лештане 12.760,19 1.276,02 14.036,21
Калуђерица 15.601,86 1.560,18 17.162,04
Врчин 15.601,86 1.560,18 17.162,04
Врчин - Авалски пут, Траншпед 9.920,38 992,04 10.912,42
Бегаљица 9.920,38 992,04 10.912,42
Брестовик 9.920,38 992,04 10.912,42
Пударци 11.338,89 1.133,89 12.472,78
Камендол 12.760,19 1.276,02 14.036,21
Умчари 12.760,19 1.276,02 14.036,21
Дражањ 14.180,56 1.418,05 15.598,61
Живковац 14.180,56 1.418,05 15.598,61

НАПОМЕНА: Ценовник важи за прање улице по једној тури аутоцистерне са водом од 7м3

 

Услуге aнгажовања грађевинских машина за потребе трећих лица

ВРСТА УСЛУГЕ ОСНОВИЦА ПДВ 20% УКУПНО
Рад мини багера ”Bobcat” 4.898,88 979,77 5.878,65/час
Транспорт мини багера до10 км 7.000,00 1.400,00 8.400,00
Транспорт мини багера до 20 км 11.199,18 2.239,83 13.439,01
Транспорт мини багера преко 20 км 237,23 47,44 284,67 km
Хидраулични подбушивач 1.819,64 363,93 2.183,57/m
Сечење асфалта D=10cm 699,48 139,90 839,38/m
Сечење бетона D=10cm 1.118,94 223,79 1.342,73/m
Сечење армираног  бетона  D=10cm 1.398,97 279,79 1.678,76/m

 

Услуге измештања водомера и водоводне инсталације прикључка

МЕСТО  OСНОВИЦА  ПДВ  УКУПНО
ГРОЦКА 3.761,67 752,33 4.514,00
ЗАКЛОПАЧА 4.232,25 846,50 5.079,00
БЕГАЉИЦА 4.232,25 846,50 5.079,00
БОЛЕЧ 4.702,50 940,50 5.643,00
УМЧАРИ, ПУДАРЦИ 4.702,50 940,50 5.643,00
ВРЧИН 4.890,84 978,16 5.869,00

 

Специјално возило WOMA, ручно чишћење фекалних шахтова

Опис услуге  Јед. мере  ОСНОВИЦА  ПДВ 20%  УКУПНО
Одгушење фекалне канализације - Спец.возило WOMA радни сат 6.083,34 1.216,66 7.300,00
Испирање фекалне канализације - Спец.возило WOMA м 500,00 100,00 600,00
Путни трошкови Спец.возила WOMA (долазак-одлазак) км 66,67 13,33 80,00
Ручно чишћење фекалних шахтова ком. 3.833,34 766,66 4.600,00

 

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ

УСЛУГА  ОСНОВИЦА  ПДВ 20%  УКУПНО
1. Накнада за израду техничких услова за индивидуална домаћинства 4.491,67 898,33 5.390,00
2. Накнада за издавање сагласности по претходно издатим техничким условима 11.235,84 2.247,16 13.483,00
3. Уцртавање инсталација по км:      
     '- за размере до 1 : 500 7.686,67 1.537,33 9.224,00
     '- за размере до 1 : 1000 4.197,50 839,50 5.037,00
     '- за размере до 1 : 2500 2.363,34 472,66 2.836,00
4. Накнада за издавање и израду техничких услова за занатске радње, друштвене објекте 13.481,68 2.696,32 16.178,00
5. Издавање потврде о могућности коришћења комуналних услуга 1.486,67 297,33 1.784,00

 

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧАКА И СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

 
 Р.Б. УСЛУГА  ОСНОВИЦА  ПДВ 20%  УКУПНО
1. Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство * 1 промер Ø 3/4" 28.355,84 5.671,16 34.027,00
2. Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство *1 промер Ø 1" 34.580,01 6.915,99 41.496,00
3. Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу) *1 промерØ1/2" 36.910,84 7.382,16 44.293,00
4. Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу) *1 промер Ø 3/4" 39.083,34 7.816,66 46.900,00
5. Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу) *1 промер Ø1" 44.698,34 8.939,66 53.638,00
6. Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø5/4" 58.625,00 11.725,00 70.350,00
7. Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø6/4" 69.791,67 13.958,33 83.750,00
8. Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø2" 89.333,34 17.866,66 107.200,00
9. Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде *1 промер Ø3" 145.170,85 29.034,15 174.205,00
10. Цена канализационог прикључка за индивидуална домаћинства (у цену улази само монтажа прикључка) 26.092,50 5.218,50 31.311,00
11. Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде(за вод. промер Ø1/2",Ø3/4", Ø1") 33.757,50 6.751,50 40.509,00
12. Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø5/4", Ø6/4") 50.249,00 10.050,00 60.299,00
13. Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø2") 78.168,34 15.633,66 93.802,00
14. Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде (за вод. промер Ø3") 125.628,35 25.125,65 150.754,00
15. Легализација бесправно урађеног прикључка за индивидуална домаћинства (у цену је урачуната контрола изрвшених радова и уцртавање у плански документ) - ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЧКA 9.768,34 1.953,66 11.722,00
16. Легализација бесправно урађеног прикључка за пословни простор (у цену је урачуната контрола изрвшених радова и уцртавање у плански документ) - ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЧКА 13.955,84 2.791,16 16.747,00

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 


18.

 

Накнада за водоводни прикључак код принудног искључења (за неблаговремено плаћање потрошње воде, неовлашћена замена водомера)      

Искључење са главног цевовода

 Искључење из водомерног склоништа

 

6.747,501.346,67

 

1.349,50269,33

 

8.097,001.616,00

Замена стакла на водомеру      
Ø 3/4'' 1.178,34 235,66 1.414,00
Ø 1'' 1.492,50 298,50 1.791,00

19.

 

 

 

 

  

 

 

20.

Издавање потврда о измирењу комуналних услуга, издавање потврде о легалном прикључку      
- физичка лица 698,34 139,66 838,00
- пословни простор - правна лица 978,34 195,66 1.174,00

Цена водоводног и канализационог прикључка за кориснике који су учествовали у изградњи мреже умањује се за 50 % од вредности утврђене ценовником