Питања / Одговори

Поштовани корисниц, потрудило смо се да вам олакшамо доступност информација на сајту са често постављеним питањима и одговорима. Уколико одговор на ваше питање није на листи контактирејте нас или позовите 011 8501 507.


1. Колико временски траје прикључење на водоводну мрежу од дана подношења захтева до дана прикључења?

Време од дана подношења захтева до прикључења траје од од петнест до четрдесет пет радних дана, у зависности од временских услова уз то да је уз захтев предата, и валидна потребна документација.

 

2. Шта све обухвата износ који се уплаћује на име уговора?

Износ који се уплаћује при потписивању уговора подразумева извођење радова и монтажи прикључка са предходно припремљеним земљаним радовима и набављеним материјалом од стране корисника.

 

3. Колика је запремина цистерене за воду и фекалије?

Запремина цитерне за воду је 7м3 а фекалије 6м3.
У току је акција 20% снижена цена рада за обе цистерне.

 

4. Да ли ce у случају кућног фекалног загушења можемо обратити ЈП “Водоводу и канализацији Гроцка“ за одгушење?

ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ одржава само уличну фекалну канализацију. А по захтеву подносиоца (трећег лица) а о његовом трошку вршимо све врсте одгушења.

 

5. Колико често и ко врши конторлу квалитета воде?

Ј.П.“Водовод и канализација Гроцка“ свакодневно врши контролу резидуалног хлора а „Градски Завод за јавно задравље“ једном недељно контролу квалитета воде.