Прикљученје на мрежу

УСЛУГЕ ИЗМЕШТАЊА ВОДОМЕРА И ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРИКЉУЧКА

( копање и набавку водоводног материјала, ради наручилац о свом трошку)

МЕСТО  OСНОВИЦА  ПДВ 20%  УКУПНО
ГРОЦКА 3.761,67 752,33 4.514 Дин.
ЗАКЛОПАЧА 4.232,25 846,50 5.079 Дин.
БЕГАЉИЦА 4.232,25 846,50 5.079 Дин.
БОЛЕЧ 4.702,50 940,50 5.643 Дин.
УМЧАРИ, ПУДАРЦИ 4.702,50 940,50 5.643 Дин.
ВРЧИН 253,65 978,16 5.869 Дин.

Важи од 01.01.2013. год.

Копање и набавку водоводног материјала, ради наручилац о свом трошку)